Kupon Tesco RM10* khas untuk pelanggan Mudah.my!

Terma & Syarat:

  • Kupon ini sah untuk 5,000 penebusan sahaja melalui portal Mudah.
  • Kupon ini hanya sah untuk pembelian minima RM100.
  • Kupon ini hanya sah untuk penebusan dari 2 Julai sehingga 15 Julai 2020.
  • Kupon ini tidak boleh dibayar balik atau ditukarkan kepada wang tunai.
  • Kupon hanya sah untuk satu penebusan sahaja dalam satu transaksi dan boleh ditebus di semua stor Tesco (kecuali dinyatakan sebaliknya) sebelum atau pada tarikh luput yang tercetak.
  • Kupon-kupon yang dibuat salinan, rosak atau sengaja dirosakkan tidak akan diterima dan Tesco Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian untuk kupon-kupon tersebut.
  • Tesco Malaysia berhak untuk menukar terma dan syarat tanpa sebarang pemberitahuan terlebih dahulu.